• Søndersøskolen
 • Nordmarksvej 2, 5471 Søndersø
 • 64 82 84 00
 • [email protected]
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Jan Møller-Iversen den 12-01-2017
  Retningslinjer for overgange
   Overgange i et menneskes liv – og i elevers skoleliv er et vilkår. De udgør en vigtig, men samtidig også en sårbar periode for den enkelte elev.
   Elevernes første erfaringer med overgange skaber ’et mønster’, som eleverne bringer med sig ved efterfølgende overgange gennem livet.
   Det pædagogiske arbejde med overgangene er vigtigt, og på Søndersøskolen har Skolebestyrelsen og medarbejdere et fælles ønske om at skabe trygge og udviklende overgange i elevernes skoleliv.
  Skolebestyrelsen har netop vedtaget vedhæftede retningslinjer for overgange på skolen.
  God læselyst!
   
 • ikon
  Niels Corfitz Andersen den 21-12-2016

  NYT PLADSANVISNINGSSYSTEM PR. 1. JANUAR 2017
  Nemmere at booke en insitutionsplads
  Læs nærmere her:

  https://www.nordfynskommune.dk/Borger/Skole-og-dagtilbud/Boernepasning 

  Alle børn står som udmeldt pr. 31.12.16 på Digital Pladsanvisning men de er indmeldt i det nye Bookingsystem fremadrettet.

  OBS! OBS! OBS! OBS!
  Pga. af overgang til nyt Pladsanvisningssystem vil der IKKE blive sendt opkrævninger ud for januar måned 2017 men der vil blive opkrævet for både januar og februar den 1.2.2017.
  For jer der har betalingen tilmeldt PBS vil denne fortsætte uændret når opkrævningen kommer til betaling den 1.2.17.
  Dette gælder for børn i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO/SFO-klub og juniorklubber.
   
   
  Venlig hilsen
   
  Jette Mouritzen Lisberg
  Administrativ medarbejder
  Pladsanvisningen
  Børn og Unge