Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Søndersøskolen
 • Nordmarksvej 2, 5471 Søndersø
 • 64 82 84 00
 • soendersoeskolen@nordfynskommune.dk
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Dorte Volfred Christensen den 23-04-2015
  Hermed udtræksfagene for 9.årgang i 2014-15;
  biologi, skriftlig
  engelsk, skriftlig 
 • ikon
  Bettina Petersen den 14-04-2015
  Morgensang på afd. Nordmark er aflyst tirsdag den 21/4 og tirsdag den 28/4 på grund af Nationale Test.
  Venlig hilsen
  Bettina 
 • ikon
  Niels Corfitz Andersen den 14-04-2015
  NYT  NYT   NYT   NYT   NYT   NYT  NYT  NYT  NYT  NYT  NYT  NYT  NYT
  Vi vil som noget nyt i Tandplejen fra d. 15/4-15 sende indkaldelser til jeres børn og unge til undersøgelser o.lign. ud på en SMS. Det er derfor vigtigt, at vi får jeres mobil nr. og at I husker at ændre det, hvis I får et nyt nr.
   I vil modtage en SMS, når vi har afsat en tid til jeres barn, vi vil derefter sende jer en påmindelse 4 dage før og 1 dag før, dette er for, at I har mulighed for at nå at melde afbud og ændre tiden, så vi kan bruge tiden til en anden, der har brug for vores hjælp.
  Nogle indkaldelser/breve vil stadig komme med posten
   
  Information fra tandplejen om SAMTYKKE
  Husk at når jeres barn har været alene til undersøgelse på klinikken og skal have en tid til en behandling, skal I altid kontakte os for at få en tid og for at give samtykke til behandlingen.
  Hilsen Tandplejen.
   
 • ikon
  Jan Lohmann den 10-04-2015
  Info vedr. skolepatruljen ved afd. Nordmark

  I indeværende skoleår varetages skolepatruljeopgaven ved afd. Nordmark af SFO-personalet. Der har i den seneste tid været en del forældrehenvendelser på dage, hvor der ikke har været nogen skolepatrulje. Det skyldes personalefravær, som ikke kan vikardækkes, da der ikke er ressourcer til det, og da SFO-personalet primært skal prioritere tilsynsopgaverne i morgenSFO´en. 
  Skolebestyrelsen arbejder med nye ideer til morgentrafiksituationen og herunder skolepatruljen på afd. Nordmark.

  Med venlig hilsen

  Skolens ledelse
   
 • ikon
  Judy Nørgaard den 17-03-2015
  Info om transport til ungdomsuddannelser i skoleåret 2015/16

  Elever i nuværende 9. og 10. klasser, som næste skoleår skal gå på en ungdomsuddannelse kan på www.ungdomskort.dk læse om ansøgning til transport til uddannelsen.

  Nordfyns kommunes "Ansøgning om skolekort til bus - skoleåret 2015/16 skal således ikke anvendes, når eleven er tilmeldt en ungdomsuddannelse.
   
 • ikon
  Lene Buhrkall Møller den 25-02-2015
  Så er tid for at ansøge om skolekort hos Fynbus for skoleåret 2015/2016

  Ansøgningsskemaet ligger på skoleporten under skolebus-trafik - er vedhæftet denne besked, eller kan hentes på skolens kontor.
  Vi skal gerne have modtaget alle ansøgninger inden d. 10. april af hensyn til Fynbus.
  HUSK ikke at smide nuværende kort ud til sommer - det bliver nok bare tanket op!

  Elever i nuværende 9. og 10. klasse, der skal gå på en ungdomsuddannelse næste skoleår, skal ikke søge om skolekort hos Fynbus.

  Yderligere information vedr. skolekort findes på Nordfyns Kommunes hjemmeside.

  Judy & Lene
 • ikon
  Flemming Dahlqvist den 22-01-2015

  Kære Forældre!
  I forbindelse med skolens budgetlægning for 2015 er det nødvendigt at finde væsentlige besparelser. 
  På skolebestyrelsesmødet mandag den 12. januar har bestyrelsen opstartet diskussion af, hvorledes der kan foretages besparelser uden at dette påvirker skolens kerneydelse dvs. undervisningen. Vi ønsker selvfølgelig at sikre, at vi til stadighed har et højt fagligt niveau på skolen.
  En væsentlig post på skolens budget er skoleboden. Denne kan ikke siges at være en del af skolens kerneydelse, og vi har derfor med stor beklagelse besluttet at nedlægge boden fra næste skoleår - dvs. pr. 1. august 2015.
  De berørte medarbejdere er blevet informeret om denne beslutning.
  Skolebestyrelsen vil på kommende bestyrelsesmøder undersøge og vurdere, om der kan findes alternative muligheder for at skabe en form for forplejning.

  Med venlig hilsen
  Skolebestyrelsen