Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Søndersøskolen
 • Nordmarksvej 2, 5471 Søndersø
 • 64 82 84 00
 • soendersoeskolen@nordfynskommune.dk
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Jan Lohmann den 01-04-2014
  Til alle på afd. Nordmark

  Månedsnyt for april fra Søndersøskolen, afd. Nordmark.

  Venlig hilsen

  Jan Lohmann
  Afdelingsleder for indskoling og SFO
 • ikon
  Flemming Dahlqvist den 28-03-2014
  Valgpjece! Læs vedhæftede pjece om skolebestyrelsesvalget - og læg mærke til, at vi holder valgmøde mandag d. 7/4 kl. 17 på afdeling Nordmark. Flemming
 • ikon
  Niels Corfitz Andersen den 24-03-2014
  Referat af skolebestyrelsesmødet i februar!
  Se her referatet fra forrige møde, hvor inklusion igen var på dagsordenen.
  Du kan også læse om de emner, vi på mødet blev enige om at fremhæve i vores hørringssvar til kommunens ressourcemodel. Emner som kommunen efterfølgende har taget med, og hensyn til i den endelige model for tildeling af midler til de nordfynske skoler.
  Derudover blev skolehjemsamarbejdet under den nye skolestruktur debatteret, ligesom elevernes mødetid for næste skoleår, arbejdet med den nye sundhedspolitik og mange andre spændende ting, som du er velkommen til at læse mere om.
  Vil du læse de tidligere mødereferater, finder du dem under fanebladet: Skolebestyrelsen/referater.
  God læsning!
  Mvh. Søren fra Skolebestyrelsen.
   
 • ikon
  Niels Corfitz Andersen den 17-03-2014
  Til alle med tilknytning til Søndersøskolen.
  Fra den 26/03 og frem til sommerferien starter Familieklassen som nyt tiltag på skolen.
  Familieklassen tilbyder forældre og elever undervisning to formiddagen hver uge uge.
  Det er Bettina Petersen og Ina Gaarsdal, der fra skolens side er tilknyttet Familieklassen.
  Ideen er, at de elever, der har det svært med undervisningen kan få støtte og hjælp fra både forældre og Bettina og Ina.
  Der er udarbejdet en pjece, som I kan finde på Skoleporten under Fanebladet: 
  Pædagogiske tiltag - Familieklasse. 
  Her er der en nærmere beskrivelse af Familieklassen.
  Efter sommerferien starter der et nyt hold i Familieklassen.
  Kontakt skolen, hvis I overvejer Familieklassen som et muligt tilbud.
 • Lene Buhrkall Møller den 10-03-2014
  INFORMATION OM SKOLEKORT TIL BUS 2014/2015

  HVEM KAN FÅ SKOLEKORT
  Alle elever med folkeregisteradresse i Nordfyns Kommune, som er undervisningspligtige eller går i 10. klasse på Søndersøskolen, er berettiget til gratis skolekort gældende for to sammenhængende zoner indenfor Nordfyns kommune.

  Selvom man vælger en anden skole indenfor Nordfyns Kommune end distriktsskolen, vil man også kunne få skolekort, hvis der er en rute indenfor kommunen, som passer. Nordfyns Kommune er kun forpligtet til at tilpasse ruter til elevernes distriktsskole.

  ANSØGNINGSSKEMA
  For at få et skolekort skal man hvert år aflevere et underskrevet ansøgningsskema – ansøgningsskemaet kan udskrives fra Skoleporten eller fås ved henvendelse på skolens kontor.

  Ved ansøgning skal man være opmærksom på følgende:
   
  FØRSTE GANG: Husk at vedlægge et foto i pasfotostørrelse første gang, der ansøges om skolekort. På bagsiden af fotoet skrives navn, cpr.nr. og skolens navn.

  BORTKOMST: Er skolekortet blevet væk eller gået i stykker, kontakter man FynBus på tlf. 6311 2200 – Anna Maria Hansen. For erstatning af skolekort bliver man opkrævet 75 kroner af FynBus.

  FORNYELSE af skolekort til nyt skoleår. Det er VIGTIGT at gemme det gamle skolekort, da FynBus blot opdaterer kortet med ny periode. Man skal huske, at der skal afleveres en ansøgning på skolens kontor med forældreunderskrift.

  FLYTNING: Husk at give besked på skolen, så de kan undersøge, om skolekortet stadig er gældende.

  ZONE: Hvis kørsel fra bopæl til skole kun udløser 1 zone - kan der frit vælges 1 ekstra zone, hvor der er direkte forbindelse mellem bopæl/skole-zonen og den ønskede zone. Ekstrazonen skal dog ligge i Nordfyns Kommune. Informationer om ruter, zoner og øvrigt om buskørsel fås på www.fynbus.dk.

  AFLEVERING AF ANSØGNINGSSKEMA
  For aflevering af ansøgningsskemaet er følgende aktuelt:
  • Elever der fortsætter på nuværende skole - afleveres på skolens kontor.
  • Elever der skifter til overbygningsskole - afleveres på nuværende skole, som sender videre.
  • Elever til 10. Klasse på Søndersøskolen - skemaet sendes til Nordmarksvej 2, 5471 Søndersø.
  • Elever visiteret til anden skole end distriktsskolen - afleveres på den kommende skole.

  ANSØGNINGSFRIST er 1. april 2014, hvis man ønsker skolekortet i hænde inden sommerferien. Ved aflevering efter denne dato garanterer FynBus ikke for ekspeditionstiden.

  GYLDIGHED: Skolekortet til bus til skoleåret 2014/2015 kan benyttes alle skoledage i perioden 11.08.2014 til 26.06.2015 fra kl. 6–18.

 • ikon
  Flemming Dahlqvist den 07-03-2014
  Der skal snart være skolebestyrelsesvalg. Læs venligst vedhæftede. Flemming
 • ikon
  Niels Corfitz Andersen den 20-12-2013
  Til alle med interesse i Folkeskolen og den nye Skolereform pr. 01/08 2014.

  1. aug. 2014 skal den nye Folkeskolereform implementeres.
  Den nye reform vil betyde en del ændringer i forhold til den skole de fleste kender til.
  - Engelsk skal starte i 1. kl.
  - Tysk starter i 5. kl.
  - Eleverne skal have mere idræt og bevægelse
  - Skoledagen bliver længere
  For at kunne følge med og få et indblik i reformens betydning, er der oprettet en ny hjemmeside, der løbende bliver opdateret:
  http://www.nordfynskommune.dk/Borger/Skole-og-uddannelse/Folkeskolereformen

  Vi vil fra Søndersøskolens side løbende give jer nogle mere lokale informationer, da den nye reform bliver udmøntet lidt forskelligt på de enkelte skoler.
  Hvis I er i tvivl, eller gerne vil have uddybet noget fra den nye reform, er I meget velkommen til at kontakte skolen.
 • ikon
  Niels Corfitz Andersen den 08-10-2013
  Til forældre, elever og personale, der er tilknyttet Søndersøskolen.

  Vores psykolog - Ole Fessel - vil fra den 05/11 tilbyde åben rådgivning på skolen.

  Den åbne rådgivning vil kunne benyttes hver tirsdag fra kl. 12.00 - 15.30.
  Hvis I ønsker råd og vejledning om børnenes trivsel mv., kan I booke en tid hos Judy på kontoret - Tlf: 64828400

  Rådgivningen vil foregå i Distriktsteamets lokaler på afd. Søndersø.